Gói cước 1 Ngày Viettel

Ghi chú: Nút "Đăng ký" chỉ hoạt động trên phiên bản điện thoại, máy tính bảng. Vui lòng truy cập vào website bằng điện thoại của bạn.

Cước phí: 5,000đ
Gọi nội mạng: 50 phút
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 3,000đ
Gọi nội mạng: 15 phút
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 3,000đ
Gọi nội mạng: 15 phút
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 5,000đ
Gọi nội mạng: 15 phút
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 3,000đ
Gọi nội mạng: 10 phút
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 7,000đ
Data: 500MB
Gọi nội mạng: 50 phút
SMS nội mạng: 50
Thời hạn: 1 ngày
Chia sẻ gói cước với bạn bè
logo-zalo-vector