Gói cước SMS Vinaphone

Ghi chú: Nút "Đăng ký" chỉ hoạt động trên phiên bản điện thoại, máy tính bảng. Vui lòng truy cập vào website bằng điện thoại của bạn.

Cước phí: 169,000đ
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 169 phút
SMS nội mạng: 169
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 169,000đ
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 169 phút
SMS nội mạng: 169
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 500,000đ
Data: 180GB
Miễn phí sử dụng dịch vụ "Nhạc chuông chờ" (Ringtunes) và dịch vụ "Thông báo cuộc gọi nhỡ" (MCA)
Gọi nội mạng: 4,000 phút
Gọi ngoại mạng: 500 phút
SMS nội mạng: 1,500
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 350,000đ
Data: 120GB
Gọi nội mạng: 4,000 phút
Gọi ngoại mạng: 300 phút
SMS nội mạng: 1,000
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 3,500đ
SMS nội mạng: 50
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 10,000đ
Data: 200MB
Gọi nội mạng: 10 phút
SMS nội mạng: 10
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 30,000đ
Data: 300MB
Gọi nội mạng: 100 phút
SMS nội mạng: 100
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 50,000đ
Data: 600MB
Gọi nội mạng: 250 phút
SMS nội mạng: 250
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 100,000đ
Data: 30GB
Gọi nội mạng: 250 phút
SMS nội mạng: 250
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 2,500đ
Gọi nội mạng: 15 phút
SMS nội mạng: 15
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 5,000đ
Gọi nội mạng: 50 phút
SMS nội mạng: 50
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 69,000đ
Gọi nội mạng: 1,500 phút
Gọi ngoại mạng: 30 phút
SMS nội mạng: 30
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 89,000đ
Gọi nội mạng: 1,500 phút
Gọi ngoại mạng: 60 phút
SMS nội mạng: 60
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 149,000đ
Data: 120GB
Gọi nội mạng: 1,500 phút
Gọi ngoại mạng: 200 phút
SMS nội mạng: 200
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 249,000đ
Data: 120GB
Gọi nội mạng: 1,500 phút
Gọi ngoại mạng: 100 phút
SMS nội mạng: 100
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 159,000đ
Data: 120GB
Gọi nội mạng: 1,500 phút
Gọi ngoại mạng: 200 phút
SMS nội mạng: 200
Thời hạn: 30 ngày
Chia sẻ gói cước với bạn bè
logo-zalo-vector