Gói cước Tháng Viettel

Chọn theo tháng
Lọc riêng gói cước
Sắp xếp

Ghi chú: Nút "Đăng ký" chỉ hoạt động trên phiên bản điện thoại, máy tính bảng. Vui lòng truy cập vào website bằng điện thoại của bạn.

Cước phí: 50,000đ
Data: 3GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 120,000đ
Data: 60GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 50 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 150,000đ
Data: 9GB Gọi nội mạng: 3,000 phút
Thời hạn: 90 ngày
Cước phí: 300,000đ
Data: 18GB
Gọi nội mạng: 6,000 phút
Thời hạn: 180 ngày
Cước phí: 360,000đ
Data: 180GB
Gọi nội mạng: 3,000 phút
Gọi ngoại mạng: 150 phút
Thời hạn: 90 ngày
Cước phí: 720,000đ
Data: 364GB
Gọi nội mạng: 6,000 phút
Gọi ngoại mạng: 300 phút
Thời hạn: 182 ngày
Cước phí: 119,000đ
Gọi nội mạng: 750 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 30,000đ
SMS nội mạng: 1,500
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 20,000đ
SMS nội mạng: 1,000
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 10,000đ
SMS nội mạng: 500
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 90,000đ
Data: 30GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 20 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 200,000đ
Data: 3.5GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 70,000đ
Data: 14.6GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 90,000đ
Data: 2GB
Gọi nội mạng: 20 phút
Gọi ngoại mạng: 30 phút
Thời hạn: 30 ngày
Chia sẻ gói cước với bạn bè
logo-zalo-vector