Gói cước 3G 4G Viettel

Lọc riêng ưu đãi kèm theo gói Data 3G/4G
Lọc gói cước theo thời hạn sử dụng:
Sắp xếp

Ghi chú: Nút "Đăng ký" chỉ hoạt động trên phiên bản điện thoại, máy tính bảng. Vui lòng truy cập vào website bằng điện thoại của bạn.

Cước phí: 50,000đ
Data: 3GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 120,000đ
Data: 60GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 50 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 150,000đ
Data: 9GB Gọi nội mạng: 3,000 phút
Thời hạn: 90 ngày
Cước phí: 300,000đ
Data: 18GB
Gọi nội mạng: 6,000 phút
Thời hạn: 180 ngày
Cước phí: 360,000đ
Data: 180GB
Gọi nội mạng: 3,000 phút
Gọi ngoại mạng: 150 phút
Thời hạn: 90 ngày
Cước phí: 600,000đ
Data: 36GB
Gọi nội mạng: 12,000 phút
Thời hạn: 365 ngày
Cước phí: 720,000đ
Data: 364GB
Gọi nội mạng: 6,000 phút
Gọi ngoại mạng: 300 phút
Thời hạn: 182 ngày
Cước phí: 1,440,000đ
Data: 730GB
Gọi nội mạng: 12,000 phút
Gọi ngoại mạng: 600 phút
Thời hạn: 365 ngày
Cước phí: 90,000đ
Data: 30GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Gọi ngoại mạng: 20 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 200,000đ
Data: 3.5GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 70,000đ
Data: 14.6GB
Gọi nội mạng: 1,000 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 7,000đ
Data: 500MB
Gọi nội mạng: 50 phút
SMS nội mạng: 50
Thời hạn: 1 ngày
Cước phí: 90,000đ
Data: 2GB
Gọi nội mạng: 20 phút
Gọi ngoại mạng: 30 phút
Thời hạn: 30 ngày
Cước phí: 9,000đ
Data: 3GB
Thời hạn: 180 phút
Chia sẻ gói cước với bạn bè
logo-zalo-vector